Skip to main content

หน้าแรก ฟอรั่ม ห้องสาวสวย นิยามความรักของคุณคืออะไร ตอบกลับไปยัง: นิยามความรักของคุณคืออะไร

#35056
Nutgitta
Participant

คือ การเรียลรู้ กานไปในทุกๆๆวันทุกๆๆเหตุการณ์ ทุกๆๆสถานการณ์ เพราะทุกๆๆเหตุการณ์ ไม่มีใครถูกหรือผิด เพราะ ทั้งทั้ง2คน มองคนละมุมและหวังดีทั้งคู่ นะคะ ค่อยๆ ดูไป เดี๋ยวทุกเรื่องผ่านไปคะ และที่เข้ามาในทุกๆๆวันไม่ซ้ำกันคะ คำขอบคุน คำขอโทด การเยิฟๆๆ การเป็นเพิ่ล การเปนพี่ การเตือน การแสดงความเห็น การหั้ยเกียตริเป็นสิ่งสำคัญคะ การไว้ใจซึ่งกันและกัน การเชื่อใจ และบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนได้รับมาคะ อย่างถูกต้องคะ