Skip to main content

หน้าแรก ฟอรั่ม ห้องสาวสวย นิยามความรักของคุณคืออะไร ตอบกลับไปยัง: นิยามความรักของคุณคืออะไร

#35059
Chanya
Participant

ความรู้สึกดีๆ, ความสุขกับการได้ใช้เวลาร่วมกับคนนั้นๆหรือสิ่งนั่นๆ​ /ความเสียสละส่วนตนเพื่อเพื่อบางคนหรือบางสิ่ง​ /ความพอใจที่ได้มีคนหรือสิ่งนั้นเป็นส่วนประกอบ1ของชีวิต