Skip to main content

หน้าแรก ฟอรั่ม เรื่องของหัวใจ แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี ตอบกลับไปยัง: แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี

#36070
Evalyn
Participant

คำถามข้อนี้ขออนุญาติปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ เป็นเรื่องของจิตวิตกกังวลของบุคคล ไม่สามารถอธิบายได้