Skip to main content

หน้าแรก ฟอรั่ม เรื่องของหัวใจ แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี ตอบกลับไปยัง: แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี

#36078
Ella
Participant

ไม่ต้องพิสูจน์อะไรค่ะ จริงๆ พื้นฐานต้องเชื่อใจกันถ้าไม่ ก็มูฟออน