Skip to main content

หน้าแรก ฟอรั่ม เรื่องของหัวใจ แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี ตอบกลับไปยัง: แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี

#36083
Jasmine
Participant

เลิกดีกว่าค่ะ ความจริงเขาเองอาจจะนอกใจคุณอยู่ก็ได้ เลยจะหาเรื่องเลิกค่ะ คนอะไรจะคิดเองได้ขนาดนั้น ถ้าอธิบายละเขาไม่ฟังปล่อยเขาไปค่ะ