Skip to main content

หน้าแรก ฟอรั่ม เรื่องของหัวใจ แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี ตอบกลับไปยัง: แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี

#36093
Cara
Participant

ไม่ต้องอธิบาย.มีงานก็ทำไป.มองผ่านคิดว่าไม่มีเขาแล้วมีแค่ตัวเราพึ่งตนเอง