Skip to main content

หน้าแรก ฟอรั่ม เรื่องของหัวใจ แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี ตอบกลับไปยัง: แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี

#36113
Vivian
Participant

อย่าไปยืน แลกเปลี่ยนความคิดกัน เวลายืนมันเมื่อย จะคุยกันยากนะ
ลองนอนคุยกัน แอร์เย็นๆ ไฟสลัวๆ
น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้น