Skip to main content

หน้าแรก ฟอรั่ม เรื่องของหัวใจ แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี ตอบกลับไปยัง: แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี

#36125
Kimber
Participant

เคยทำอะไรให้เขาไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องผชรึเปล่าค่ะ
ถ้าทางคุณทบทวนแล้วว่า ไม่มี ลองถามเลยค่ะ ว่าคิดว่าเป็นใครเพราะอะไร . . . แบบนี้จะจัดการง่ายกว่า
การอธิบายหรือการสื่อสารของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ
และสกีลการตีความของแต่ละคนก็แตกต่างกันเช่นกัน
ลองพูดคุยกันให้มมกขึ้นดูค่ะ