Skip to main content

หน้าแรก ฟอรั่ม เรื่องของหัวใจ แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี ตอบกลับไปยัง: แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี

#36136
Marisa
Participant

ก็เขาคิดไปเองก็เรื่องของเขา พูดมากนักรำคาญใจ ก็เลิกไปเถอะประสาทกิน เสียเวลา ถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็เลิกคบจบไปเถอะ
หาใหม่อาจเจอคนที่ใช่ก็ว่า บางทีก็ไม่ต้องไปใส่ใจ เคยเจอนะแบบนี้ เลยเลิกเพราะเสียเวลา เด้วคนที่ใช่ก็ว่าจะเข้ามาเอง

error: เนื้อหาได้รับการปกป้อง