Skip to main content

หน้าแรก ฟอรั่ม เรื่องของหัวใจ แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี ตอบกลับไปยัง: แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี

#36159
May
Participant

ไม่ต้องทำอะไรคะรักกันต้องเชื่อใจนอกจากอีกฝ่ายอยากเลิกและหาเรื่องโยนความผิดให้เรา