Skip to main content

หน้าแรก ฟอรั่ม เรื่องของหัวใจ แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี ตอบกลับไปยัง: แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี

#36208
Khumming
Participant

ถ้าหากรักเค้ามาก ไม่ต้องพยายามอธิบายค่ะ ทำทุกอย่างปกติเลย ไม่ต้องหงุดหงิดเวลาเค้าถาม ตอบเค้าดีๆ อย่าจะคอกอย่าตะหวาดเค้าค่ะ เพราะตอนนี้เค้าร้อนเราต้องเย็นให้เป็นค่ะ
แต่ถ้าคิดว่าเลิกได้ ก็ทำเฉยๆไม่ต้องตอบอะไร ตึงๆใส่เลยค่ะเพราะเราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้ ถ้าคิดว่าการมีเราแล้วเค้าไม่มีความสุขขนาดนั้นก็ควรแยกย้าย