Skip to main content

หน้าแรก ฟอรั่ม เรื่องของหัวใจ แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี ตอบกลับไปยัง: แฟนคิดว่าเรานอกใจคิดว่าเรามีคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราควรพูดยังไงดี

#36221
Suchada
Participant

อธิบายดีๆแล้วนะว่าไม่ได้นอกใจ แต่ถ้าอยากเลิกบอกมาตรงๆ ไม่ต้องหาเรื่องมาใส่ร้าย จบนะ แยกย้าย