4 วิธีทำบุญเสริมดวงความรัก ให้ร้ายเป็นดี ให้ดีเป็นดียิ่งๆ ขึ้นไป

By 21/09/2019ตุลาคม 16th, 2019บทความ

วิธีทำบุญเสริมดวงความรักแม้ว่าความรักจะถือเป็นเรื่องของคนสองคนที่ใช้ชีวิตด้วยกันที่ต้องมีทุกข์บ้าง สุขบ้าง แต่บางครั้งที่กรรมเก่าให้ผล และชะตาไม่อาจจะหลีกหนีได้จริงๆ ก็มักสร้างความทุกข์ ความขื่นขมให้กับผู้ที่ปราถนาในความรักอยู่เสมอๆ หลายๆ คนแถบจะหาทางออกในชีวิตกันไม่ได้เลยจริงๆ ก็มี เพราะผลกรรมเก่าสนอง แต่กรรมดีหรือความดีใหม่ก็ไม่ค่อยได้ทำ นั้นเลยเป็นปัจจัยหนักความทุกข์ในรักนั้นยิ่งหนักอึ้งเข้าไปอีก หากเราตัดเรื่องกรรมเก่าทิ้ง คิดอยู่แต่ในปัจจุบันกุศลผลบุญใดบ้างละที่จะช่วยให้ชีวิตคู่ ชีวิตรักของคุณนั้นได้กลับมายิ้มหน้าใสได้อีกครั้ง

การเสริมดวงความรักที่แท้จริงนั้นมาจาก 2 ปัจจัยหลักด้วยกัน 1 บุญวัตถุ 2 บุญกริยา ทั้ง 2 อย่างนี้เป็นตัวช่วยอุปถัมค้ำชูคนสองคนให้รักกันได้ดี รักกันได้ตลอดและรักกันได้อย่างมีความสุข โดยจำแนกหลักๆ ดังนี้

1. การทำบุญในแดนบุญที่เจริญ ทำให้ความรักร้ายๆ นั้นมีทางออก รักดีๆ ยิ่งมั่นคง

แดนบุญที่ดีหรือเขตบุญที่เจริญนั้นเป็นอย่างไร ในศาสนาพุทธมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบุญให้เจริญให้ได้ผล ให้ความดีของเราในงอกเงยนั้นจำเป็นต้องอยู่ในแดนบุญที่ดี เช่น คนธรรมดาเราทำบุญด้วย 100 ครั้ง ก็ไม่สู้ทำบุญกับคนดีมีศีล 1 ครั้ง ทำบุญกับคนดีมีศีล 100 ครั้ง ก็ไม่สู้ทำบุญกับพระอริยะในระดับต่างๆ ทบเท่าทวีไปจนถึงระดับบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรา แต่ถึงอย่างนั้น การทำบุญแม้ทำกับพระพุทธเจ้าของเรา 100 ครั้ง ก็ยังไม่ได้ผลบุญมากเท่ากับการทำบุญถวายสังฆทาน 1 ครั้ง ดังนั้นเขตบุญที่ดีแดนบุญที่เจริญในการต่อบุญ ทำบุญเสริมดวงความรักที่ดี ก็ไม่มีอะไรดีกว่าการได้ไปร่วมกันสร้างบุญใหญ่เช่นการถวายสังฆทาน และวิหารทานคู่กับคนรักเป็นต้น

บุญประเภทนี้จะช่วยให้ชีวิตของท่านมีความสุขและมีชีวิตรักที่ราบรื่นขึ้นได้อย่างแน่นนอน หากคู่รักหรือตัวท่านมีเวลากันน้อยไปวัดลำบาก ท่านก็เพียงแต่หาทีทางที่สะดวกในช่วงเช้า ทำบุญกับพระที่เดินผ่าน โดยไม่เจาะจง การกระทำเช่นนี้ก็ชื่อว่าท่านทำบุญแบบถวายสังฆทานแล้วเช่นกัน ตั้งจิตให้บริสุทธิไม่เจาะจงพระที่จะทำบุญ

2. อนุโมทนาบุญ บุญที่ช่วยค้ำจุนให้ผู้ทำมีแต่ความเจริญ ใช้กับความรักก็มั่นคงขึ้น

อนุโมทนาบุญคืออะไร อนุโมทนาบุญคือการที่เรามีใจน้อมไปในความยินดีกับการที่ผู้อื่นได้สร้างความดี เป็นบุญที่ไม่ต้องซื้อต้องหาอะไร เป็นบุญที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทอง ใช้แต่ใจที่สวยที่งามในการสร้าง และก็ไม่ใช้บุญที่น้อย เป็นบุญที่กำลังใหญ่มากพอให้ผู้สร้างพบความเจริญในชีวิตได้  บั้นปลายก็มีสุขคติภพเป็นที่ไปอย่างแน่นอน และเราจะสร้างบุญนี้อย่างไรให้ความรักของเรามีสุข มีความเจริญกันละ เรื่องนี้ง่ายมากครับท่านผู้อ่าน

ชีวิตคู่ของคนสองคนไม่ต่างกับลิ้นกับฟันที่ต้องกระทบกระทั่งกัน แต่ก็ต้องไปคู่กันเสมอหากสามีทำดีเรามีคำหวานชม เรามีใจร่วมยินดี หากภรรยาสร้างความดีสามีก็ให้คำหวาน ให้ใจส่งไปที่ความดีแสดงความชื่นชมภายในหัวใจ การทำแบบนี้บ่อยๆ ไม่ต้องรอแต่ทำบุญใหญ่ เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถเสริมสร้างความรักระหว่างกันได้ไม่น้อยแล้ว

3. การตั้งจิตเจริญในศีล 5 โดยเฉพาะศีลข้อ 3 ต้นทางแห่งชีวิตคู่ที่ยั่งยืน

รักใดเล่าที่ทำให้เราต้องทุกข์ต้องผิดหวังในรัก ก็เป็นผลจากกรรมเก่าของศีลข้อ 3 แถบทั้งสิ้น หากเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ แม้จะสร้างบุญใหญ่ บุญน้อยมากแค่ไหน บ่อยแค่ไหน สุดท้ายรักของเราก็ต้องปล่อยมือ เพียงเพราะเหตุเก่ามันให้ผล บุญใหม่ที่จะมาขัดเก่ากรรมก็ไม่มี นั้นทำให้ชีวิตรักต้องสุขๆ ดิบๆ เจอแต่รักร้ายๆ ไม่เจอรักดีๆ

มีผู้ขอคำพยากรณ์จากผมเคยถามผมว่าเมื่อไรถึงจะเจอคู่ที่ดีๆ ซักที มีกี่คนกี่คนก็ร้กกันได้ไม่ยาว ผมแนะนำเรื่องศีลข้อ 3 ไป และถามถึงผลของการรักษา คุยกันไปกันมา แม้ดูเหมือนศีลไม่ขาดตรงๆ แต่ก็ดูจะชนศีลอยู่บ่อยๆ รักสามเส้าที่เราไปทีหลังและรักเก่าเขายังไม่ขาด สถานการณ์แบบนี้มีแต่ทุกข์กับทุกข์เท่านั้น ชนะขึ้นมาก็เป็นสุขต้นแพ้ปลาย เป็นความรักที่มีสุขเพียงเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น และยังหาความเจริญได้ยาก ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้ท่านผู้อ่านพิจารณารักแบบนี้กันให้ดีๆ นะครับ เพราะมันเป็นรักที่แก้ชะตายาก จะว่าเป็นเพราะกรรมเก่าทั้งหมดก็ไม่ได้

4. พรหมวิหาร 4 ทางเจริญแห่งรักที่ประเสริฐคู่รักใด 2 ฝ่ายต่างมีหรือเจริญด้วยพรหมวิหาร 4 ทั้งคู่ชีวิตรักก็มีแต่รักที่สมหวังและพากันไปแต่ในทางที่เจริญ

พรหมวิหาร 4 เป็นเรื่องของใจ ใจที่ประเสริฐที่ต้องควบด้วยกำลังของสติเล็กน้อย เป็นใจที่เจริญไปด้วยความรัก การยื่นมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การร่วมชื่นชมยินดีในความดีของกันและกัน และการรู้จักหยุดรู้จักปล่อยในเหตุณ์ ในความรักที่สุดกำลังของเรา ในทางธรรมรวมเรียกพรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นที่รู้จัก แต่ผมนำมาเขียนบรรยายในภาษาอ่านที่อ่านง่ายขึ้นและเน้นใช้เฉพาะเรื่องของชีวิตคู่ เพื่อใช้เสริมดวงความรัก แด่ท่านผู้อ่านที่หวังในชีวิตคู่ที่ดีครับ

สิ่งเหล่านี้หากท่านผู้อ่านได้นำไปใช้ ไปคิด ไปลองทำจะมากหรือจะน้อยตัวผมมั่นใจว่ามันจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆ แก่ตัวท่านและคู่ชีวิตอย่างแน่นอนครับ แต่หากงานเขียนนี้มีสิ่งใดผิดไป หรืออาจจะต่างจากความคิดของท่านตัวผม อินพากรณ์ ขออภัยครับ

ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในความรัก และมีบุญวาสนาที่ดีที่เจริญกันทุกคนครับ โดย อินพากรณ์

แนะนำอ่าน : ลักษณะผู้ชายรักจริงกับ 5 สัญญาณวิธีดูรักแท้
แนะนำอ่าน : 4 เคล็ดลับรักษารักทางไกลให้รอด รักแท้ไม่แพ้ระยะทาง

2 Comments

Leave a Reply

error: เนื้อหาได้รับการปกป้อง